• +421 43 5392 784
  • Pondelok - Piatok 6:00 - 14:00
  • tts@trstena.sk

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Trstenské technické služby sú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie sa realizuje podľa opodstatnených požiadaviek, ktoré zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými referátmi resp. zodpovednými osobami. Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom „ Profile verejného obstarávateľa“.

Verejný obstarávateľ:  
Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Trstenské technické služby - TTS,s.r.o.
J. Hertela 323, 028 01 Trstená
46 941 037
2023659935
SK2023659935
Štatutárny zástupca:   
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  
E – mail:   
Telefón:  
Fax:  
Mgr. Jozef Polakevič, konateľ
Mgr. Jozef Polakevič
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 43 5310 105, 0910 906 482

+421 43 5310 125


Oznámenia a informácie zverejňované  v profile verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov: kliknite na tento LINK 

Naše služby radi poskytneme aj Vám. “ Sú pre všetkých ... ”