• +421 43 5392 784
  • Pondelok - Piatok 6:00 - 14:00
  • tts@trstena.sk

CENNÍK SLUŽIEB

TRSTENSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY - T T S,  S. R. O. 
CENNÍK PRÁC A SLUŽIEB NA ROK 2022
 
POR. Č. ČINNOSŤ / ŠTRUKTÚRA Merná
jednotka
Sadzba
v  EUR bez DPH
1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO    
  VÝVOZ ODPADU VEĽKOOBJEMOVÝMI KONTAJNERAMI (VOK)    
101 Pristavenie VOK do 7 ton a manipulácia  15 min 12,70
102 Jazdní výkon 1 km 1,95
103 Nájom VOK                                                                                    deň 5,00
104 Nájom VOK                                                                                   rok 100,00
       
2 Skládka TKO     
201 Predaj 110 litr. KUKA nádoby plastovej  1 ks 26,50
202 Predaj 110 litr. KUKA nádoby plechovej  1 ks 44,00
203 Predaj kontajner plastový 1100 l 1ks 240,00
204 Predaj kontajner pozinkovaný 1100 l 1ks 424,00
205 cena za dočasné uloženie DSO - 17 01 07, 17 05 04    - v sadzbe sú zahrnuté náklady za dočasné uloženie DSO kat. číslo 17 01 07 obsahuje zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené  pod položkou 17 05 03 .Uvedené slúži len pre fyzické osoby - občanov mesta Trstená, cena podľa schváleného VZN                                kg 0,05  s DPH
206 Dočasné uloženie objemného odpadu na dvore pre občanov mesta Trstená  kat. číslo 20 03 01 - v sadzbe sú zahrnuté náklady za dočasné uloženie zmesového komunálneho odpaduna dvore bez dopravy kat. číslo 20 03 01  kg 0,10
207 Dočasné uloženie objemného odpadu na dvore tretím osobám     kat. číslo 20 03 01 - v sadzbe sú zahrnuté náklady za dočasné uloženie zmesového komunálneho odpaduna dvore bez dopravy kat. číslo 20 03 01  kg 0,15
       
3 Separovaný zber:    
301 prevádzka zberného dvora hod 25,50
302 kompostovateľné sáčky 25ks - 1 bal. bal. 3,58
       
4 Verejné osvetlenie:    
401 elektrikár. práce 15,min 4,20
402 práca plošiny 15 min 8,50
  prejazd 1 km 1,40
       
5 Verejná zeleň:    
501 chemické ničenie burín spevnené plochy (dlažby, štrk, asfalt, okolo obrubníkov...) 100 m2 13,3
502 mulčovanie 0,6
503 štiepkovanie konárov 15 min 14,80
504 samochodná kosačka so zberom Etesia II, Etesia III vrátane obsluhy 15 min 6,95
505 práca s krovinorezom (bez hrabania a odvozu porastu do výšky 40 cm) 15 min 5,55
506 pomocné práce (okopávanie, pletie, kosenie, polievanie...) hod. 13,50
507 odborné práce (pilčík, záhradník, opiľovanie stromov , úprava živých plotov...) hod. 16,50
508 práca s malotraktorom VEGA + vlečka 15 min 7,70
509 vysávanie/fúkanie lístia vysávačom 15 min 4,80
510 Hrabanie ručné 0,16
    15 min 3,40
6 Čistenie mesta:    
601 umývanie komunikácií cisternou 15 min 14,50
602 ručné zametanie chodníkov 15 min 3,40
603 zber papierikov a iných nečistôt 15 min 3,40
604 ručné čistenie krajníc 15 min 3,40
605 strojné zametanie komunikácií LADOG 15 min 16,80
606 strojné zametanie komunikácií ZETOR 7245 15 min 8,50
607 odstraňovanie psích exkrementov 15 min 5,50
608 výsyp a odvoz smetných košov 15 min 3,60
609 výsyp a odvoz smetných košov sobota, nedeľa, sviatok 15 min 5,90
610 čistenie okolo obrubníkov ručné 15 min 3,40
611 ostatné čistenie 15 min 3,40
       
  ÚDRŽBA MESTSKÉHO MOBILIÁRU    
612 Čistenie detských pieskovísk, preliezačiek, hojdačiek, park. lavičiek ...  -  dezinfekcia 1 kpl. 400,00
613 doplnenie piesku do pieskoviska 1 t 49,50
614 osadenie parkovej lavičky  1 ks 48,00
       
7 Zimná údržba    
701 posypový materiál ŠD 1 t 24,50
702 posypový materiál soľ 1 kg 0,20
703 odhŕňanie a nakladanie snehu teleskopickým nakladačom 15 min 10,60
704 odhŕňanie snehu a posyp traktorom 15 min 8,50
705 ručné odhadzovanie snehu, odsekávanie ľadu hod. 14,50
706 ručné čistenie komunikácii hod. 14,50
707 ručný posyp chodníkov a komunikácií hod. 14,50
708 odhŕňanie snehu a posyp LADOG (bez posypového materiálu) 15 min 11,20
709 odhŕňanie snehu a posyp malotraktor VEGA 15 min 8,50
710 odhŕňanie snehua posyp traktor-bagrom  15 min 8,50
711 regulovanie dopravy + ručne dočisťovanie  hod 13,50
712 pohotovosť zimná údržba - dipečing hod. 9,50
       
8 Stavebné práce:    
801 zemné, výkopové práce ručné hod. 14,00
802 murárske práce hod. 15,50
803 čistenie dažďových kanalizačných vpustí 1 ks 19,30
804 práca traktor-bagra 15 min 8,50
805 práca traktora 15 min 7,50
806 práca vibračného valca s obsluhou (minimálna doba prenajmu je 2 hod.) 15 min 5,80
807 ručné asfaltovanie - studená zmes do 5 cm 1 m2 58,00
808 zarezávanie asfaltu hr. 5 cm 1 bm 6,00
809 zarezávanie asfaltu hr. 10 cm 1 bm 10,00
810 zarezávanie asfaltu hr. 15 cm 1 bm 12,00
811 zarezávanie asfaltu stojné hodinovka 15 min. 15 min 10,00
812 oprava dopravných značiek 1 ks 45,00
813 zámočnícke a údržbárske práce hod. 16,70
814 búracie práce hod. 15,50
815 zváracie práce hod. 19,00
  ostatná stavebná činnosť podľa  aktuálneho cenníka Cenkros    
818 príprava podkladu pod zámkovú dlažbu  0/4 5,50
819 oprava zámkovej dlažby 11,00
820 osadenie parkovej lavičky ks 48,00
821 osadenie stojanu na bicykle ks 42,00
822 osadenie odpadkového koša ks 36,00
       
9 Prenájom     
901 zapožičanie pivného setu (sada 1 stôl + 2 lavice) deň 8,00
902 zapožičanie trampolíny so sieťou (bez montáže a demontáže) deň 20,00
903 zapožičanie exteriérového pódia     (bez montáže a demontáže)           deň 45,00
904 zapožičanie stanu 6 x 12 m víkend (montáž, demontáž + nájom od piatka do pondelka bez dopravy na miesto) kpl. 730,00
905 doprava stanu na miesto  vozidlom RENAULT Master km 0,85
       
10 Správa cintorínov mesiac 880,00
1001 Zabezpečenie prevádzky pohrebiska hod 13,00
       
11 Individuálne sadzby:    
1101 MAN - nosič kontajnerov km 1,95
    15 min. 12,70
1102 Zetor 7245, Zetor Proxima (minimálna doba prenajmu je 1 hod.) km 1,90
    15 min. 7,50
1103 vlečka 6 t (minimálna doba prenajmu je 1 hod.) hod 5,50
1104 Ladog (minimálna doba prenajmu je 2 hod.) km 1,80
    15 min. 16,80
1105 Teleskopický nakladač (minimálna doba prenajmu je 2 hod.) km 1,90
    15 min. 10,60
1106 Malotraktor VEGA + kpl. Príslušenstvo (minimálna doba prenajmu je 1 hod.) km 1,40
    15 min. 7,70
1107 Volvo BL71B (minimálna doba prenajmu je 2 hod.) km 1,90
    15 min. 8,50
1108 Nissan plošina (minimálna doba prenajmu je 1 hod.) km 1,40
    15 min. 8,50
1109 RENAULT Master (minimálna doba prenajmu je 1 hod.) km 0,60
  s vodičom km 0,85
  prestoj   hod 8,50
  s vodičom hod 24,00
1110 Administratívne práce a ostatné činnosti hod 14,50
1111 Tvorba rozpočtov a  výkazov výmer hod 15,50
1112 Ostatné pomocné práce hod 13,50
1113 Prípavárske práce, práca stavbyvedúceho hod 19,50
1114 Dacia Duster                                                                                                   s vodičom km 0,60
  prestoj   hod 8,50
1115 Škoda Octavia                                                                                                 s vodičom km 0,60
  prestoj   hod 8,50
       
12 Búracie, opravné a ručné výkopové práce:    
1201 oprava obrubníka - cestný 1 ks 9,25
1202 oprava obrubníka - parkový 1 ks 6,40
1203 rozobratie dlažby betónovej 1 m² 4,50
1204 odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm 1 m² 7,90
1205 búranie betónov - ručné 1 m³ 178,00
1206 výkop ručný 1 m³ 49,20
1207 paženie výkopu pri zemných prácach vykonavaných ručne pri hĺbke výkopu od 1,30 m 1 m² 4,30
1208 demontáž paženia výkopu pri zemných prácach vykonavaných ručne pri hĺbke výkopu od 1,30 m 1 m² 2,20
1209 ručné rozprestretie ornice do 100 mm 1 m² 19,80
1210 podklad z kameniva drveného 32-63 hr. 150 - 300 mm 1 m² 9,30
       
13 Správa detských ihrísk  (otvaranie a zatváranie ihrisk, denná obhliadka, kosenie, drobné opravy) mesiac 680,00
  všetky ostatné, služby a práce budú vykonávané a faktúrované podľa aktuálneho cenníka  Cenkros    
 
 
Ceny  uvedené v cenníku sú bez platnej sadzby DPH.
Platnosť od 01.01. 2022  do  31. 12. 2022.
 
 
Poznámka:    
V prípade zimnej údržby komunikácií počas sviatku, soboty a nedele budeme účtovať navýšenie hodinovej sadzby v zmysle zákonníka práce a platných právnych predpisov.
 
Cena tovarov sa môže v priebehu roka meniť v závislosti od zvýšenia cien dodávateľov.

Naše služby radi poskytneme aj Vám. “ Sú pre všetkých ... ”