• +421 43 5392 784
  • Pondelok - Piatok 7:00 - 15:00
  • tts@trstena.sk

CENNÍK SLUŽIEB

TRSTENSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY - TTS,  S. R. O. 
CENNÍK PRÁC A SLUŽIEB NA ROK 2021
 
POR. Č. ČINNOSŤ / ŠTRUKTÚRA Merná
jednotka
Sadzba
v  EUR bez DPH
1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO    
  VÝVOZ ODPADU VEĽKOOBJEMOVÝMI KONTAJNERAMI (VOK)    
101 Pristavenie VOK do 7 ton a manipulácia  15 min 8,70
102 Jazdný výkon 1 km 1,80
103 Nájom VOK                                                                                    deň 5,00
104 Nájom VOK                                                                                   rok 100,00
       

2

Skládka TKO     
201 Predaj 110 litr. KUKA nádoby plastovej 1 ks 22,50
202 Predaj 110 litr. KUKA nádoby plechovej 1 ks 30,36
203 Predaj kontajner plastový 1100 l 1ks 220,00
204 Predaj kontajner pozinkovaný 1100 l 1ks 316,00
205 Cena za dočasné uloženie DSO - 17 01 07, 17 05 04    - v sadzbe sú zahrnuté náklady za dočasné uloženie DSO kat. číslo 17 01 07 obsahuje zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené  pod položkou 17 05 03 .Uvedené slúži len pre fyzické osoby - občanov mesta Trstená, cena podľa schváleného VZN                                kg 0,05 
s DPH
206 Dočasné uloženie zmesového komunálneho odpadu na dvore pre občanov mesta Trstená  kat. číslo 20 03 01 - v sadzbe sú zahrnuté náklady za dočasné uloženie zmesového komunálneho odpaduna dvore bez dopravy kat. číslo 20 03 01  kg 0,10
207 Dočasné uloženie zmesového komunálneho odpadu na dvore tretím osobám     kat. číslo 20 03 01 - v sadzbe sú zahrnuté náklady za dočasné uloženie zmesového komunálneho odpaduna dvore bez dopravy kat. číslo 20 03 01  kg 0,15
       
3 Separovaný zber:    
301 prevádzka zberného dvora hod 19,00
       
4 Verejné osvetlenie:    
401 elektrikár. práce 15,min 3,50
402 práca plošiny 15 min 6,50
  prejazd 1 km 0,80
403 zemné výkopové práce  15 min 3,00
404 výkop ručný 1 m3 49,20
405 práca plošiny (vodič + elektrikár) 15 min 10,00
406 práca traktor bágra 15 min 7,50
  prejazd 1 km 1,70
       
5 Verejná zeleň:    
501 chemické ničenie burín 100 m2 13,3
502 kosenie, hrabanie, odvoz trávy - ruderálny porast 0,60
503 štiepkovanie konárov 15 min 14,80
504 samochodná kosačka so zberom Etesia II, Etesia III vrátane obsluhy 15 min 5,30
505 práca s krovinorezom (bez hrabania a odvozu porastu do výšky 40 cm) 15 min 3,95
506 pomocné práce (okopávanie, pletie, kosenie, polievanie...) hod. 11,50
507 odborné práce (pilčík, záhradník, opiľovanie stromov , úprava živých plotov...) hod. 14,50
508 práca s malotraktorom VEGA 15 min 7,70
509 vysávanie/fúkanie lístia vysávačom Stihl 15 min 4,80
510 hrabanie ručné 0,16
    15 min 2,90
511 kompostovanie 9,50
512 polievanie zelene vozidlom 15 min 8,50
513 prevádzka kompostárne mesiac 850,00
       
6 Čistenie mesta:    
601 umývanie komunikácií cisternou 15 min 7,50
602 ručné zametanie chodníkov 15 min 2,80
603 zber papierikov a iných nečistôt 15 min 2,80
604 ručné čistenie krajníc 15 min 2,80
605 strojné zametanie komunikácií LADOG 15 min 13,80
606 strojné zametanie komunikácií ZETOR 7245 15 min 7,50
607 odstraňovanie psích exkrementov 15 min 5,50
608 výsyp a odvoz smetných košov hod. 2,8
609 výsyp a odvoz smetných košov sobota, nedeľa, sviatok hod. 5,6
610 čistenie okolo obrubníkov ručné hod. 2,80
611 ostatné čistenie hod. 2,80
  ÚDRŽBA MESTSKÉHO MOBILIÁRU    
612 čistenie detských pieskovísk, preliezačiek, hojdačiek, park. lavičiek ...  -  dezinfekcia 1 kpl. 400,00
613 doplnenie piesku do pieskoviska 1 m³ 39,50
614 osadenie parkovej lavičky 1 ks 48,70
       
7 Zimná údržba    
701 posypový materiál 1 t 19,50
702 posypový materiál soľ 1 kg 0,20
703 odhŕňanie snehu UNC 15 min 8,00
704 odhŕňanie snehu traktorom 15 min 8,50
705 ručné odhadzovanie snehu, odsekávanie ľadu hod. 11,50
706 ručné čistenie komunikácii hod. 11,50
707 ručný posyp chodníkov a komunikácií hod. 11,50
708 odhŕňanie snehu a posyp LADOG (bez posypového materiálu) 15 min 8,20
709 odhŕňanie snehu malotraktor VEGA 15 min 7,50
710 odhŕňanie snehu traktor-bagrom  15 min 8,50
711 regulovanie dopravy + ručne dočisťovanie  hod 11,50
712 pohotovosť zimná údržba - vodič, strojník hod. 7,50
713 pohotovosť zimná údržba - dipečing hod. 9,50
       
8 Stavebné práce:    
801 zemné, výkopové práce hod. 12,00
802 murárske práce hod. 14,50
803 čistenie kanalizačných vpustí 1 ks 19,3
804 opravy kanalizačných vpustí 1 ks 185
805 práca UNC 15 min. 7,00
806 práca traktor-bagra 15 min 7,50
807 práca traktora 15 min 7,00
808 práca valca 15 min 4,80
809 ručné asfaltovanie - studená zmes do 5 cm 1 m2 58,00
810 zarezávanie asfaltu hr. 5 cm 1 bm 6,00
811 zarezávanie asfaltu hr. 10 cm 1 bm 10,00
812 zarezávanie asfaltu hr. 15 cm 1 bm 12,00
813 zarezávanie asfaltu stojné hodinovka 15 min. 15 min 10,00
814 oprava dopravných značiek 1 ks 45,00
815 zámočnícke a údržbárske práce, údržba detských ihrísk, park. lavičiek  hod. 15,4
816 búracie práce hod. 13,50
817 výlep plagátov - šport, kultúra, .... 1 hod 12,00
818 tlač plagátov ČB (min 50 ks)         A4  1 ks 0,13
   A3  1 ks 0,18
   A2  1 ks xxx
819 zváracie práce hod. 19,00
  ostatná stavebná činnosť podľa  aktuálneho cenníka Cenkros    
820 príprava podkladu pod zámkovú dlažbu  0/4 5,50
821 oprava zámkovej dlažby 11,00
822 osadenie parkovej lavičky ks 40,00
823 osadenie stojanu na bicykle ks 42,00
824 osadenie odpadkového koša ks 36,00
       
9 Prenájom     
901 zapožičanie pivného setu (sada 1 stôl + 2 lavice) deň 8,00
902 zapožičanie trampolíny so sieťou deň 20,00
903 zapožičanie gumvého hradu s príslušenstvom deň 85,00
904 zapožičanie exteriérového pódia                   - hodinová sadzba hod  
       
10 Správa cintorínov mesiac 759,00
1001 zabezpečenie prevádzky pohrebiska hod 12,00
       
11 Individuálne sadzby:    
1101 MAN - nosič kontajnerov km 1,80
    15 min. 8,70
1102 Zetor 7245, Zetor Proxima  km 1,30
    15 min. 7,00
1103 vlečka 6 t hod 3,50
1104 Ladog km 1,80
    15 min. 13,80
1105 Polievač  km 1,70
    15 min. 8,20
1106 Teleskopický nakladač , UN - HON  km 1,90
    15 min. 10,60
1107 Malotraktor VEGA + kpl. Príslušenstvo km 1,40
    15 min. 7,00
1108 Volvo BL71B km 1,70
    15 min. 7,50
1109 Nissan plošina km 0,80
    15 min. 6,50
1110 RENAULT Master km 0,40
  s vodičom km 0,65
  prestoj  30 min. 8,50
  s vodičom hod 19,00
1111 Administratívne práce hod 11,00
1112 Tvorba rozpočtov a  výkazov výmer hod 13,50
1113 Ostatné pomocné práce hod 11,50
       
12 Búracie, opravné a ručné výkopové práce:    
1201 oprava obrubníka - cestný 1 ks 9,25
1202 oprava obrubníka - parkový 1 ks 6,40
1203 rozobratie dlažby betónovej 1 m² 4,50
1204 odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm 1 m² 7,90
1205 búranie betónov 1 m³ 178,00
1206 výkop ručný 1 m³ 49,20
1207 paženie výkopu pri zemných prácach vykonavaných ručne pri hĺbke výkopu od 1,30 m 1 m² 4,30
1208 demontáž paženia výkopu pri zemných prácach vykonavaných ručne pri hĺbke výkopu od 1,30 m 1 m² 2,20
1209 ručné rozprestretie ornice do 100 mm 1 m² 19,80
1210 podklad z kameniva drveného 32-63 hr. 150 - 300 mm 1 m² 9,30
       
  ostatné práce, služby a práce budú vykonávané a faktúrované podľa cenníka Cenkros    

 

Ceny  uvedené v cenníku sú bez platnej sadzby DPH.

Platnosť od 01.01. 2021  do  31. 12. 2021.
 
 
     
Poznámka:    
V prípade zimnej údržby komunikácií počas sviatku, soboty a nedele budeme účtovať navýšenie hodinovej sadzby v zmysle zákonníka práce a platných právnych predpisov.

 

[ link na PDF formát ]


Naše služby radi poskytneme aj Vám. “ Sú pre všetkých ... ”