• +421 43 5392 784
  • Pondelok - Piatok 6:00 - 14:00
  • tts@trstena.sk

Referencie

Rozšírenie dažďovej kanalizácie ul. Zápotočná, Trstená

Rozšírenie dažďovej kanalizácie ul. Zápotočná, Trstená

 

OBJEDNÁVATEĽ:   Mesto Trstená
NÁZOV STAVBY:   „Vybudovanie dažďovej kanalizácie
v celkovej dĺžke 233 m vrátane
kanalizačných prípojok a uličných vpustí“
ROK REALIZÁCIE:   2014
NÁKLAD STAVBY (s DPH):   69 216,44 €

 

Zaradené v kategórii :

Trstená

Naše služby radi poskytneme aj Vám. “ Sú pre všetkých ... ”