• +421 43 5392 784
  • Pondelok - Piatok 6:00 - 14:00
  • tts@trstena.sk

Voľné pracovné miesto - odborný stavebný robotník

Informácia o voľnom pracovnom mieste v spoločnosti Trstenské technické služby – T T S, s.r.o. „odborný stavebný robotník“  s predpokladaným nástupom: júl 2020

Predpokladaný počet pracovných miest: 2

Požadované predpoklady:

 ukončené min. stredné odborné vzdelanie s výučným listom

 zdravotná spôsobilosť, manuálna zručnosť

 vodičský preukaz sk. B, C, T

 strojnícky preukaz - výhoda

 prax v odbore stavebníctvo min. 3 rokov - výhoda

 osobnostné predpoklady – zodpovednosť, pracovitosť, presnosť, spoľahlivosť, iniciatíva, schopnosť pracovať v tíme, pozitívny vzťah k práci

 

Náplň práce:

 všeobecné stavebné práce, búracie práce a pod.

 murárske, tesárske, remeselnícke a železiarske práce

 maliarske, kúrenárske, zámočnícke práce a pod.

 práce spojené s vykonávaním cintorínskych/pohrebných služieb

 obsluha stavebných strojov

 vedenie nákladného vozidla

 starostlivosť o zverený stroj

 práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 zázemie v stabilnej spoločnosti

 možnosť osobného a profesijného rozvoja

 príjemné pracovné prostredie

 

Druh pracovného miesta:

 hlavný pracovný pomer na dobu určitú (s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú)

 

Funkčný plat:

 základná zložka mzdy (brutto): 650 Eur + ďalšie príplatky a odmeny

 

Záujemcovia predložia:

 písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania

 štruktúrovaný životopis

 kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní (výučný list, osvedčenia, certifikáty a pod.)

 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

 písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely spracovania žiadosti v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti príp. čestné vyhlásenie

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte do 15. 07. 2020, do 12:00 hod. na adresu spoločnosti (v prípade zasielania poštou) alebo osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Trstenej (Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, č. dverí 14). Obálku označte heslom „TTS, s.r.o. - robotník“. Rozhoduje dátum doručenia.

 

Dokumenty :
SúborPopis
Stiahnuť súbor (Ponuka zamestnania_TTS_odborný stavebný robotník.pdf)Informácia o voľnom pracovnom mieste otvorí PDF v novom okne.
Stiahnuť súbor (Suhlas_so spracovaním OU_TTS_odborný stavebný robotník.pdf)Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajovotvorí PDF v novom okne.

Naše služby radi poskytneme aj Vám. “ Sú pre všetkých ... ”