• +421 43 5392 784
 • Pondelok - Piatok 6:00 - 14:00
 • tts@trstena.sk

Voľné pracovné miesto „riaditeľ“

PONUKA JE MOMENTÁLNE NEAKTUÁLNA

Informácia o voľnom pracovnom mieste v spoločnosti Trstenské technické služby – T T S, s.r.o. "riaditeľ", s predpokladaným nástupom: marec 2020

Požadované predpoklady:

 • min. stredné vzdelanie s maturitou (technický odbor výhoda)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Ďalšie požadované predpoklady:

 • min. 3 ročná prax na riadiacej pozícii (prax v stavebníctve výhoda)
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
 • koncepčné a strategické myslenie, kreativita, samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, schopnosť zvládať stres, schopnosť pracovať v tíme
 • znalosť zákonov a právnych predpisov v oblasti verejnej správy a obchodu
 • vodičský preukaz skupiny B
 • znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel, Outlook, internet, rozpočtový program napr. CENKROS)

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • služobný telefón, notebook

Druh pracovného miesta:

 • hlavný pracovný pomer na dobu určitú (s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú)

Funkčný plat:

 • základná zložka mzdy (brutto): 1 200 Eur + ďalšie príplatky a odmeny

Záujemcovia predložia:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania – sprievodný list
 • štruktúrovaný životopis + motivačný list
 • kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní  zoznam referencií predchádzajúcich zamestnávateľov
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely spracovania žiadosti v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie
 • vlastnú písomnú koncepciu alebo návrhy riadenia a činností uvedenej obchodnej spoločnosti Trstenské technické služby – T T S, s.r.o.

Informácie o ústnom pohovore:

 • na pohovor budú telefonicky pozvaní iba uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte do 24.1.2020 do 14.00 na adresu spoločnosti (v prípade zasielania poštou) alebo osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Trstenej (Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, č. dverí 8). Obálku označte heslom „TTS, s.r.o. riaditeľ“. Rozhoduje dátum doručenia.


Dokument k stiahnutiu :

Informácia o voľnom pracovnom mieste v spoločnosti Trstenské technické služby – T T S, s.r.o.

Informovanie o získavaní osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

 

 


Naše služby radi poskytneme aj Vám. “ Sú pre všetkých ... ”